© 2011 Pau Artigas Vidal. All rights reserved.

Panoràmica HDR

Clickar a la imatge per veure millor o aquí per visualitzar de forma interactiva en gran (recomanat!)

Per a fer aquesta fotografia s’han barrejat dues tècniques diferents, la creació d’un panorama i la fotografia HDR.

Per a la creació d’un panorama es fa una sèrie de fotografies on es vegi tot el camp de visó que es desitja, mantenint cert encavalcament entre elles, per a posteriorment ajuntar-les en una de sola. En aquest cas es van realitzar 9 fotografies que cobrien un camp de visó de 360 graus.

Per altra banda, les càmeres fotogràfiques tenen moltes limitacions a l’hora de captar graus de lluminositat dispars. Possiblement l’exemple més clar és la realització d’una fotografia dins d’una habitació on també es vegi l’exterior a través d’una finestra, ja que la lluminositat exterior és molt més gran que la interior. Segurament ens trobarem amb que o bé l’exterior es veu massa clar o l’habitació massa fosca. La fotografia HDR intenta superar aquesta limitació realitzant la mateixa fotografia amb diferents exposicions (quantitats de llum) i posteriorment ajuntar-les en una de sola on no es perdi informació.

A continuació es pot veure un exemple fet amb 3 exposicions, una d’exposada correctament (la llum que la càmera considera adequada), una de sub-exposada (poca llum) i una de sobre-exposada (massa llum).

En l’exposició normal quasi no tenim detall ni a les parts fosques ni a les clares.

En la sub-exposició perdem el detall de les parts fosques, però en tenim a les parts clares.

En la sobre-exposició, contràriament, tenim detall a les parts fosques, però no a les clares.

Al resultat final es pot apreciar com tenim detall a totes les zones.

Es poden consultar altres imatges HDR de la mateixa sortida a flickr.