Llistat de fitxers de frames del vídeo en imatges png i samples d'audio en fitxers wav © 2011 Pau Artigas Vidal. All rights reserved.

Modificador de vídeo a partir d’un text

Projecte encarregat per a l’obra de l’artista Eloi Puig a l’exposició “Salvat-Papasseit poetavantguardistacatalà” al Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona, que consisteix en la modificació d’una sèrie de vídeos a partir d’un text.

Per a la realització del treball, l’Eloi Puig va filmar nens i nenes d’una escola i nois i noies d’un institut mentre recitaven poesies de Salvat-Papasseit. Un cop acabada aquesta fase aquests vídeos s’havien de modificar a partir del text de la poesia que estaven recitant. Per fer-ho es van definir unes regles que, en funció de les lletres i els signes de puntuació, reordenaven els fotogrames del vídeo i es va desenvolupar un programa per a llegir el text i aplicar aquestes regles al vídeo. El procés es pot dividir en tres fases:

  1. desconstrucció: divisió del vídeo en fotogrames i “mostres” (samples) d’àudio
  2. remescla: reordenació aquests fotogrames i “mostres” en base al text i les regles
  3. reconstrucció: generació del vídeo resultant del nou ordre

Aquí es pot veure un vídeo del procés (aplicat a un altre vídeo degut a dubtes sobre la propietat dels drets dels vídeos reals).

video

I una foto de la instal·lació al Centre d’Art Santa Mònica

Racó tècnic

S’ha utilitzat d’eines de programari lliure i s’ha creat un programari específic per a la remescla.