Captura de l'espai interactiu per a la portada del projecte © 2011 Pau Artigas Vidal. All rights reserved.

365animacions.net

Espai web interactiu que representa l’última fase del projecte d’animació experimental la 72.024 mil·lèsima part d’un any realitzat per Marcel Pié Barba. Aquest projecte es centrava en la recerca de nous mètodes de producció i formalització del discurs narratiu amb l’objectiu de trobar formes d’animar més avesades a l’imprevist i els condicionants del dia a dia. Per a això va realitzar una breu animació cada dia durant tot un any, de forma que va acabar creant 365 animacions de 15 fotogrames. Llavors per permetre que tothom pogués veure i interactuar amb les animacions, així com el seu procés de creació, es va plantejar aquest espai interactiu.

Enllaç a la web del projecte

En aquest espai es poden veure les animacions, les seves característiques, la seva categorització (en funció del lloc on es van realitzar i la tècnica utilitzada) i les relacions entre elles. Degut a la gran quantitat d’informació present es va plantejar un disseny en cercle, basat en una visualització per a l’exploració del genoma (circos), i que ofereix la possibilitat de mostrar només part de la informació i de filtrar les animacions per algunes de les seves característiques. També es permet que l’usuari construeixi les seves pròpies animacions.

A continuació podem veure un vídeo que mostra algunes d’aquestes funcionalitats, tot i que és molt recomanable visitar l’espai web per poder interactuar-hi directament.

video

Racó tècnic

Realitzat en processing, una aplicació de codi obert per a la modificació d’imatges, animació i so.